top of page
hart 12_edited_edited.jpg

 

12 Zintuigen, 13 Deugden - Hans Hoogerdijk

 

De informatie die wij ontvangen van onszelf en de wereld om ons heen verloopt langs meer wegen dan de gangbare vijf die we normaal gesproken als zintuiglijke indruk beschouwen; tasten, proeven, ruiken, horen en zien. Deze vijf zijn onbetwistbaar, maar in aantal of volledigheid net zo arbitrair als de chakra’s in de hindoe filosofie, het ‘zesde zintuig’ in de boeddhistische leer of zelfs de meer dan honderd zintuigen waarover andere culturen spreken.

 

12 SenSes werkt met een verruimd sensorium van 12 zintuigen, 12 wegen waarmee we onszelf en de wereld ervaren, waarnemen en interpreteren; 12 dialecten waarin het leven tot ons spreekt. Deze zienswijze is ooit geïntroduceerd door de Oostenrijkse filosoof en natuurkundige Rudolf Steiner en door vele anderen later onderzocht en beschreven.

 

Alle 12 zintuigen kennen een wetenschappelijke relevantie en in de neurobiologische, natuurkundige en literatuurwetenschappen worden ze feitelijk benoemd en erkend als organen van waarneming. Bovendien kent het geheel een dynamiek waarin de zintuigen elkaar complementair aanvullen waardoor geest en lichaam gemakkelijk als een eenheid zichtbaar worden. Dit alles geeft een ervaarbaar en inzichtelijk beeld van de holistische mens en hoe hij een eenheid vormt in zichzelf en een onlosmakelijk deel is van zijn omringende wereld. 

 

 

Leerlingen en leermeesters.

 

Mijn zintuigen zijn mijn  leermeesters die mij alles leren over mijzelf en de omringende wereld. (...) Als leermeesters brengen mijn zintuigen mij in contact met mijzelf en de wereld en maken ze de veelvuldigheid van ervaringen mogelijk.

Maar ze zijn ook mijn leerlingen. Ze zijn mijn gereedschappen en het is aan mij om de ambachtsman of kunstenaar te zijn om met dit gereedschap scheppend te werken, niet alleen om het materiaal te manipuleren, maar ook om de mogelijkheden van het gereedschap zelf te ontdekken. (...) Alle kunstuitingen en ambachten hebben een oorsprong in hoe we onze zintuigen hebben geschoold. Ze zijn onze gereedschappen waarmee we aan het werk kunnen om ons bestaan vorm te geven om tot levenskunst te komen.  (Uit: 12 Zintuigen - 13 Deugden)

Voor een korte inhoudsopgave en impressie per hoofdstuk:

 

 

 

Hans Hoogerdijk

12 Zintuigen, 13 Deugden

Omvang: ca 396p. Genaaid, gebrocheerd

ISBN 9789492326775

Prijs: ca € 45,00

 

Deze uitgave verschijnt ca 1 juni.

Vanwege prijsschommelingen is de verkoopprijs onder voorbehoud.

 

Intekenvoordeel tot en met 31 mei 2022:

u ontvangt uw exemplaar zonder verzendkosten thuisgestuurd met € 5,00 korting op de verkoopprijs.

 

Mail daarvoor naar: info@nearchus.nl (ovv uw naam, adresgegevens en aantal exemplaren)

 

Voor al onze uitgaven zie www.nearchus.nl

zintuigen voorplat[162291].jpg
bottom of page