top of page

Temperatuurzin

Hoofdstuk 8; Warmtezin. Liefde.

Warmte is oerbron van het leven. Het behaaglijke paradijs. Bewustzijn van warmteverschil. Warmbloedigheid. Psychologische koudbloedigheid. Enthousiasme, betrokkenheid; het innerlijk vuur. Warmte als bron van beweging en verandering. Het verschil maken. Oververhitting; woede en agressie. Onderkoeling; verkramping en vereenzaming. Onvermogen om liefde te ontvangen. Kille en uitgekristalliseerde samenlevingen. Behaaglijkheid. Zintuig van weerbericht meteorologische mens. 12 Voudige warmtehuishouding. Warmteregulering van de zintuigen. Geopolitieke, spirituele, sociale en ecologische behaaglijkheid. Geleiding, stroming en straling van liefde en medemenselijkheid.

Warmte is de oerbron van het leven.


. Je zou kunnen zeggen dat onze oorspronkelijke warmte aan ons is gegeven door de energie,  liefde, betrokkenheid en enthousiasme van degenen die ons in het begin hebben liefgehad. Ons vermogen om de eigen warmtehuishouding te reguleren is een geschenk,  een offer wat we hebben mogen ontvangen van anderen; van buitenaf.

 

Fysiek zijn we warmbloedig maar sociaal en emotioneel zijn we net zo afhankelijk van een uiterlijke bron als koudbloedige dieren en moeten we ons opladen aan de zon van onze medemensen.

 

 

Video: Lotus Dome – Daan Roosegaarde. (2012)

Wanneer de Lotus Dome de stralingswarmte(!) van een bezoeker voelt komt de Dome tot leven. Honderden aluminium bloemen openen hun blaadjes, een diep basgeluid vult de ruimte en het licht reflecteert de lotusbloemen op de muren. Techno Poëzie, noemt Roosegaarde dit.

 

 

Het uitspreken en delen van onze emoties, onze ‘gevoelstemperatuur’, is een manier om letterlijk en figuurlijk af te koelen, de warmte naar buiten te geleiden. Het lichaam wil niet liegen dus die hitte moet eruit; net als het zweet wat onze warmte uit het lichaam laat stromen.

 

Een mens die zijn warmte verliest raakt juist ver verwijderd van zijn bestemming.

 

En hoewel we er goed aan doen om het hoofd koel te houden, zou ons denken vervuld moeten zijn van leven, en dat levende denken heeft warmte nodig. 

 

bottom of page