top of page

De 12 zintuigen houden mij al tientallen jaren bezig. Hoe meer ik me erin verdiepte, des te meer werd ik ervan overtuigd dat wij in ons het 'instrumentarium' hebben om existentiële vragen die op ons afkomen, tegemoet te treden. De eenvoud en tegelijkertijd de volledigheid, de 'heelheid' ervan, treft mij iedere keer diep. Het onderzoek naar je 12 zintuigen is een inwijding, een initiatie tot een 'ander weten'; een wakker worden aan de wereld en jezelf op een verdiepende en verrassende manier. 

Al mijn ervaringen als jongerenwerker, theatermusicus, middelbare schooldocent, Hogeschool docent, trainer en consultant voor bedrijfsorganisaties, decaan en docent aan de Vrije Hogeschool en als hoofddocent bij Howie the Harp komt samen in de 12 werelden van de 12 zintuigen. Ze zijn de sluitsteen van mijn persoonlijke en professionele leven.

Die ervaring deel ik graag!

Hans Hoogerdijk

 

 

foto hans.jpg

Nog even dit... Als er iets kwetsbaar is gebleken is het wel de beschaving zelf. Hier dus nog een aanzet tot inspiratie voor een deugdzame beschaving ...

Een deugdzame beschaving

GASTVRIJHEID

LIEFDE

WELSPREKENDHEID

LICHT

EERBIED.

EMPATHIE.

20200403_AV_COMM_Europese unie_edited.png

DEUGDZAME

BESCHAVING

MILDHEID

VERGEVING

GEZONDHEID

VRIJHEID

ZORGZAAMHEID

TOLERANTIE

2010 - present

2010 - present

bottom of page