top of page

De 12 zintuigen houden mij al tientallen jaren bezig. Hoe meer ik me erin verdiepte, des te meer werd ik ervan overtuigd dat wij in ons het 'instrumentarium' hebben om existentiële vragen die op ons afkomen, tegemoet te treden. De eenvoud en tegelijkertijd de volledigheid, de 'heelheid' ervan, treft mij iedere keer diep. Het onderzoek naar je 12 zintuigen is een inwijding, een initiatie tot een 'ander weten'; een wakker worden aan de wereld en jezelf op een verdiepende en verrassende manier. 

Al mijn ervaringen als jongerenwerker, theatermusicus, middelbare schooldocent, Hogeschool docent, trainer en consultant voor bedrijfsorganisaties, decaan en docent aan de Vrije Hogeschool en als hoofddocent bij Howie the Harp komen samen in de 12 werelden van de 12 zintuigen. Ze zijn de sluitsteen van mijn persoonlijke en professionele leven.

De samenwerking met Babet Kuckelkorn heeft dit alles alleen nog maar verdiept en tot meer mogelijkheden en onverwachte inzichten geleid!

Nog even dit... Als er iets kwetsbaar is gebleken is het wel de beschaving zelf. Hier dus nog een aanzet tot inspiratie voor een deugdzame beschaving ...

Vanaf kinds af aan wilde ik actrice worden. Spelen, performen, een ander “nadoen”. De ander werd interessant, hoe en waarom reageert en handelt de persoon in een situatie. Naar mate ik wat ouder werd verdiepte de droom. Creatief therapeut, drama therapeut dat is wat ik te doen heb. Tijdens mijn opleiding kreeg ik de diagnose MS. Mijn pad liep anders. Een nieuwe droom ontstond: ik ga genezen van MS en ik ga anderen hierin helpen. Alle dromen vormden  zich na enige tijd samen. Mijn werk bestaat uit trainingsacteur, docent, rouwbegeleider en bestuurder van platform MS.

 

De reacties in de lessen, trainingen en überhaupt om mij heen zijn: ontwapenend, humor, verrassend en raak.

 

Tijdens mijn gastlessen op Howie the Harp (ervaringsdeskundige opleiding) ontmoette ik Hans. Opposites attract zeggen ze. Onze samenwerking in alles is hier in terug te zien. Als wij samenwerken zal je geraakt worden met een lach en een traan.

2010 - present

2010 - present

bottom of page