top of page

Programma's, projecten, seminars, workshops en andere mogelijkheden tot samenwerking.

Voor alles geldt dat maatwerk en just in time projecten voorop staat. Er is veel mogelijk. Neem dus contact op en ga het gesprek aan!

Cultuur doorgronden en (her)scheppen.

Organisaties, bedrijven, gezinnen, families functioneren vanuit een cultuur. Vaak onbewust, vandaar dat het goed is om daar weer bewust van te worden. Cultuur is toegepaste smaak. Cultuur is ons antwoord op de natuur. Het is de wijze waarop we met elkaar omgaan, hoe we met elkaar spreken, wat geoorloofd is en wat niet, wat gewoon is, wat moet, mag, gedoogd wordt, geheim moet blijven. Cultuur bepaalt relaties, gezinnen, samenlevingen, bedrijven en organisaties. Het is het uiterlijke gevolg van wie wij van binnen zijn of denken te zijn.  De 12 verschijningsvormen van hoe we ons leven vormgeven en materialiseren geeft veel inzicht en mogelijkheden er grip en invloed op te krijgen.

Ontmoetingen met kunst en museumbezoek. KUNSTMATCH!

De 12 ledige ontmoeting met kunst.

Een bijzondere vorm van Art Based Learning. Kunst spreekt tot ons in de 12 dialecten waarin we ons eigen bestaan verstaan. Door kunst op die manier te lezen, te ervaren, te appreciëren en te interpreteren is de esthetische ervaring veel dieper en breder dan  voorheen en voeren we bij iedere kunstontmoeting hernieuwd en verdiept het gesprek met onszelf. Na een voorbereidingsbijeenkomst gaan we de 12 voudige ontmoeting met kunstwerken aan.

Woorden die werken.

Ontdekken, oefenen en ervaren wat echt luisteren eigenlijk inhoudt en wat daar voor nodig is. De werking en tactiliteit van woorden, van taal, gebaren, bewegingen, toon, timbre en tempo van de stem. De betekenis, de echo, van taal en woorden in de biografische ruimte van degene die spreekt.

Het gesprek krijgt de plek die het verdient, zowel in prive relaties als in een professionele setting zoals intervisie of managementgesprekken.

 

De 12 gezichten van liefde en intimiteit.

QUESTIES!

Relaties, liefde en intimiteit kennen 12 verschijningsvormen. De wijze waarop we met onze zintuigen omgaan en het wederzijdse gesprek wat we daarmee met elkaar voeren bepaalt de kwaliteit van de relatie. Al onze verwachtingen, tekortkomingen, verlangens, bevrediging, wensen en mogelijkheden kunnen we terugvinden in de verschillende gebieden van de zintuigen. Iedere relatie heeft zorg nodig, tijd, gesprek, aandacht en evaluatiemomenten. Tijdens meerdere gesprekken onderzoeken we de 12 gezichten van de relatie,

Leiderschap & Organisatieontwikkeling.

Coaching, training en consultancy op basis van de 12 aspecten van management, leiderschap, teamontwikkeling, klantgerichtheid, organisatiesensitiviteit, communicatie, commitment, cultuur, visie, missie en de vitaliteit van de organisatie. 

Ontmoetingen met design en natuur.

KUNSTMATCH!

Design Based Learning. In de stedelijke, bebouwde omgeving vinden we de menselijke maat terug. Of juist niet. De leefomgeving, ons interieur, de huizen, straten, wijken, dorpen, steden en landen spreekt met ons. Net als een mens die voor ons staat dat doet, of een kunstwerk. Alles wat we ontwerpen, bouwen en inrichten is ooit voortgekomen uit ons innerlijk en blijft met ons in gesprek.

Nature Based Learning. Onze relatie met de natuurlijke omgeving is de afgelopen eeuwen meer en meer op afstand gezet. Tijd om ons erin terug te bewegen en er weer een onlosmakelijk deel van te worden.

Ontdek de 12 voudigheid waarin zowel de urbane als de rurale wereld tot ons spreekt. Na een voorbereidingsbijeenkomst gaan we wandelen.

12 Ervaringen, 12 Kwetsbaarheden.

QUESTIES!

 

Zoals we gehoorbeschadiging oplopen wanneer we te lang aan overmatige en te harde klanken worden blootgesteld, zo lopen we ook gemakkelijk fysieke, psychologische en geestelijke beschadiging op in de 12 zintuiglijke ervaringsgebieden. Herstel van onze kwetsbaarheden, negatieve herinneringen, ervaringen, ontwrichting, geweld en herbelevingen vraagt om een hernieuwde ontmoeting met de zintuigen die gekwetst zijn, beschadigd, veronachtzaamd of verwaarloosd. 

Persoonlijke ontwikkeling en relaties.

QUESTIES!

De relaties die we onderhouden met onszelf en anderen verlopen langs de 12 zintuigen die een wederzijds gesprek met elkaar voeren. Relaties zijn toegepaste levenskunst. Maar altijd een work in progress. Onze zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling verloopt grotendeels via de relatie die we met anderen onderhouden. De zintuigen vertellen ons wat daarin goed gaat, wat aandacht nodig heeft en waar de creativiteit en beweging mogelijk is. Het eigen leven hernieuwd ervaren, begrijpen en interpreteren. 

Biografische Palimpsest.

QUESTIES!

Herschrijf, herdefinieer aan de hand van de 12 zintuigen je levensloop. We kunnen de feiten, herinneringen en geschiedenis niet veranderen, maar er wel nieuwe inzichten uit  verkrijgen en zo nieuwe betekenis geven aan de gebeurtenissen. Zo verdwijnen oude, roulerende rekeningen, wordt ontschuldiging mogelijk en bovendien kan aangedaan onrecht veranderen in het recht voor anderen dit intergenerationeel karma niet verder te hoeven dragen.

12 Zintuigen - 13 Deugden.

Lezingen, workshops, bijeenkomsten, seminars en webinars.

Het boek '12 Zintuigen - 13 Deugden' is de basis van het werk, de visie en de missie van 12 Senses. Het probeert te beschrijven hoe de functie en werking van de 12 zintuigen zich uitstrekken van het individuele, psychologische niveau van lichaam, ziel en geest tot in hoe we het sociale, economische, ecologische en spirituele bestaan vormgeven. Bijeenkomsten waarin de inhoud van het boek centraal staan, zowel fysiek als virtueel, zijn mogelijk vanaf een dagdeel( 4 uur), een hele dag of meerdaagse workshops, programma's of projecten.

Alle bijeenkomsten zijn multimediaal en interactief van opzet.

bottom of page