top of page

evenwicht 

Hoofdstuk 4; Evenwicht. Tolerantie.

Fysiek en existentieel evenwicht. Staan = weerstaan. Trots. Het evenwichtige IK. Oriëntatie in 3D ruimte. Sociaal, biografisch en ecologisch evenwicht. Ruimte nemen en bieden. Zitten, liggen en knielen. Buigzaamheid. Waardigheid, dronkenschap en virtual Reality. Oprechtheid. Relaties. Assertiviteit. Onthechting en hechting. Ego posities. Macht en onderwerping. Narcisme. Luisteren als tegenkracht. Uiterlijke oriëntatie. Archetypen van posities; kringen, vestingen, amfitheaters, waaiers, militair, chaos. Geopolitieke en ecologische disbalans.

laocoon.jpg

Laocoön.

De pijn, onmacht en wellicht de paniek die we voelen wanneer we het gevoel hebben alle grip, alle houvast in ons bestaan verloren te hebben. Net zoals wanneer we onverwachts struikelen en we wild om ons heen grijpen in een machteloze poging nog ergens houvast te vinden. Het Ik maakt van ons de autonome mens temidden van de krachten die op hem inwerken en uit balans brengen wanneer dit centrale Ik niet ingrijpt. Verlies van deze Ik kracht ervaren we als een aanval op ons bestaan zelf. 

Onze rechtopstaande houding houdt diep verband met een oprechte houding. We weten diep van binnen dat ‘opstaan’ betekent dat we daarmee van onszelf ook een mate van oprechtheid verwachten. En ook dat is een opgave die wilskracht van ons vraagt.

Ons eigen sociale evenwicht bepaalt dan ook in belangrijke mate of we flexibel, buigzaam en tolerant kunnen zijn, zonder onze assertiviteit op te geven.

 

Loslaten kan iemand slechts wanneer hij in evenwicht is; houvast genoeg heeft in zichzelf en dus onthecht is van uiterlijk houvast. Echte onthechting is een Ik kwaliteit.

Liquid Body Balance.

Een studie uitgevoerd door een universiteit in Zweden. Ons evenwicht heeft weerstand nodig, in evenwicht zijn betekent dat we ons rechtop en overeind houden temidden van de driedimensionale krachten die op ons inwerken. En hoewel dat vermoeiend kan zijn en we kunnen omvallen of struikelen, zouden we zonder die krachten slechts een zwevend bestaan kunnen leiden, zonder houvast, zonder weerstand waaraan we steun kunnen vinden en tegenaan kunnen leunen.

 

We zullen opnieuw kunnen leren wat staan is. En ergens voor staan. We kunnen elkaar en onze kinderen leren wat een bestaan is, gebaseerd op eerbied, empathie, vrijheid en tolerantie. Alleen in ons eigen evenwicht vinden die balans, zo niet, dan stellen we het leven zélf in de waagschaal.

Uit: 12 Zintuigen - 13 Deugden

bottom of page