top of page

Tastzin

Hoofdstuk 1; Tastzin. Eerbied.

Alles wat leeft heeft een huid. Textuur en begrenzing. Weerstand en obstakels. Eerbied; doel van de tastzin. De destructieve tastzin. Textuur van onze ervaringen. De echtheid van dingen. Dingen en emoties. Het onaantastbare geld. Naaktheid, intimiteit. Kietelen en pijn. Kleding. Het huis. Tact. Exclusie en inclusie. (Sociale) overgevoeligheid. De ecologische huid. De virtuele wereld.

(...) Dat is wat onze tastzin ons vertelt; we zijn uit een eenheid geworpen, maar juist daarom verlangen we ernaar elkaar weer vast te mogen houden en zijn we gehecht aan elkaar. Ons verlangen naar aanraking, naar tederheid, naar contact en hereniging komt voort uit een diep gevoelde behoefte aan intimiteit. Maar het kan ons ook veranderen in wanhopig eenzame en graaiende roofdieren. (...)

 

Dit zintuig heeft ons een prachtig geschenk gegeven; de intimiteit. En uiteindelijk wijst ze ons ook de weg naar een belangrijke menselijke deugd; de eerbied. (...)

 

En misschien is dat wel de bedoeling van de tastzin; de ziel van een ander tevoorschijn laten komen.  (...)

Tasten kan helend, levengevend en kwetsbaar en breekbaar zijn, maar ook gewelddadig, intimiderend en egoïstisch als het niet op een gezonde manier ontwikkeld is. Als we jong zijn, is ons tastgedrag nog volledig op onszelf gericht; op de bevrediging van onze nieuwsgierigheid en onze kinderlijke 'hebzucht'. De egoïstische, kinderlijke nieuwsgierigheid is de bron van de eerbied van de volwassene. Tenminste, dat is de bedoeling. Zo niet, dan worden we bezitterig, jaloers en heerszuchtig.  En dan willen we de ander ook bezitten. (...)

Daarom zijn we ook zo gevoelig voor elkaar in het sociale, we denken dat we 'alleen met taal' zijn, we 'alleen maar praten', maar in werkelijkheid is taal een aanraken, voelen en aanraken. (...)

 

In de virtuele wereld wordt de verbeelding de plaatsvervanger van de huid. In de virtuele wereld kunnen we doen alsof we gewond raken, ons stoten, snijden, stoten of gekieteld worden. We kunnen doen alsof we geknuffeld worden, vechten, boksen of seks hebben met elkaar. Maar hoe kunnen we de eerbied vinden in een wereld waar stoffelijkheid niet bestaat en er alleen onbegrensdheid is? (...)

 

Uit: 12 Zintuigen - 13 Deugden

Uit: Hannibal. Deze indrukwekkende scene vertelt wat de tastzin met ons doet.

bottom of page