top of page

Ik zin

Hoofdstuk 12; Ik Zin. Vergeving en Ontschuldiging.

Met wie spreek ik? Toerekenbaar zijn. Het Ik als innerlijk sturingsmechanisme. Zintuig voor mensenkennis. Geboorte van het Ik. Vereenzelviging kind en wereld. Homo Ludens. Persoonlijke levensstijl. Jezelf zijn. Lichtkinderen en nieuwetijdskinderen. Hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid. Het Ik als regisseur van de zelfrealisatie; de levenskunstenaar. Het fysieke, sociale en geestelijke Ik. Het Ik als zintuig voor het Ik van een ander. Gastvrijheid, Welsprekendheid en Mildheid als weg naar Ik ontmoeting. Bevrijding, genezing, vergeving en ontschuldiging. Populisme. Vergissen was menselijk. Overname van en externe sturing van het Ik door technologie en technocratie. Ik design. In plaats van Ik; ontwrichting; stigmatisering en diagnostisering. Hersenspoeling en sekten. Misbruik. Parentificatie. Onderwijs. We deugen in ons Ik. Het Ik van mensen en van de wereld; de Tijdgeest.

‘Volwassen’ zijn heeft iets te maken met het volgroeide Ik wat blijkbaar tijd nodig heeft om tot die volwassen staat te komen.

 

De Ik-zin komt beschikbaar nadat we door al onze herinneringen, woede, angsten, boosheid, wonden, littekens, twijfels en onze schreeuw om genoegdoening heen zijn gegaan; het wordt een zintuig op het moment dat we ons hiervan hebben genezen en gelouterd.

 

Elke keer wanneer we ons bedrogen voelen, in de steek gelaten zijn, ons gebruikt voelen en diep teleurgesteld achterblijven, kunnen we te rade gaan bij ons eigen Ik bewustzijn wat blijkbaar heeft geslapen.

 

De begripszin houdt zich bezig met of het ‘klopt’ wat er wordt gezegd en gepredikt, maar de Ik zin weet of diegene die spreekt deugt of niet.

 

Algoritmen en Big Data zijn een anachronisme; ze zijn niet de toekomst maar het verleden. Ze doen de tijd herleven waarin de keuzeverantwoordelijkheid van de individuele mens was overgenomen door een uiterlijke autoriteit die de route voor hem uitstippelde en beter dacht te weten dan hijzelf wat goed voor hem en de wereld was. Dat is de virtuele, digitale religie.


 

Het Ik wordt een zintuig wanneer wijzelf onze zintuigen scholen tot deugden. Zo niet, dan sluit ons Ik zich op in zichzelf en worden de zintuigen ofwel wapens waarmee we ons verdedigen of muren waarbinnen we ons beschermen.

Video: Homeland. Angela en Brody ondervraging.

Brody is een geheim agent voor de CIA en gevangengenomen en gebrainwashed door een Arabische terreurgroep om een aanslag op de president van Amerika te plegen. Angela is geheim agente van de CIA. Ze waren ooit minnaars. Nu ondervraagt zij hem omdat niemand door zijn ontkennende zwijgen door weet te dringen. Angela slaagt erin het ware Ik van Brody weer te bereiken.

bottom of page