top of page

Begripszin

Hoofdstuk 11; Begripszin. Mildheid.

Zintuig voor waarheidsvinding. Zintuig van de geestelijke wereld. Lezen tussen de regels door; interpretaties, begrip en betekenissen. Verklaren en verstaan. Fictie. Humor. Het Sublieme. Drie blikrichtingen van de begripszin. 12 Angry Men. De stelling van Pythagoras. De Vrije Geest. Ervaringen, feiten en fictie. Waarheid, zekerheid en mogelijkheid. Integriteit. Relatie Levenszin – Begripszin. Fixaties en eenzijdigheden. Economische dwarslaesie. Ontwrichting. De ontwrichte samenleving. Rouw en verlies. Virtuele begripszin; betekenen wordt berekenen. Technologie en technocratie. Het verstaan van het bestaan; mensbeelden en wereldbeelden. De Deugdzame Samenleving; 12 Deugden.

Een gezonde begripszin is doordrongen van de twijfel. En dat maakt ons mild.

 

Het denken zoekt en richt zich op ideeën, inzichten, mogelijkheden, verbanden en bedoelingen zoals het oog zich richt op het licht, en het oor geluid opvangt.

 

De begripszin brengt onze ervaringen en waarnemingen op een hoger plan. Het pakt als het ware de ervaringen en indrukken van alle tien voorgaande zintuigen op en voegt er iets geestelijks aan toe.

Het vrije denken brengt ons de fantasie, de illusie, de literatuur, de verhalen, de fysica en metafysica, de hypothesen, de mogelijkheden, de creativiteit en de psychose, de onzin, de verzinsels, de leugen en de complotten;  nog niet verifieerbaar of bewijsbaar en toepasbaar.

 

Ontwrichtende zintuiglijke en gevoelde levenservaringen leiden gemakkelijk tot ontwrichtende ideeën en opvattingen over onszelf, tot een geest die ook ‘ziek’ is geworden; beschadigd, bang, tot zelfstigma is overgegaan en onvrij, dus dwangmatig is geworden.

Uit: 12 Zintuigen - 13 Deugden.

Video: Olafur Eliasson.

De vormgeving van een idee. Het woord 'conceptie' verwijst zowel naar de geboorte van een idee als naar het begin van nieuw leven.

Algoritmen en dataverzameling die onze handelingen en ons denken sturen vormen een nieuw soort ‘esoterische’ kennis. Kennis die slechts is voorbehouden aan enkele ingewijden, in dit geval machines.

Uit: 12 Zintuigen - 13 Deugden.
 

bottom of page