top of page

Bewegingszin 

Hoofdstuk 3; Bewegingszin. Vrijheid.

Zintuig voor vrijheid. De biologisch- dynamische mens. Kleine en grote bewegingen. Proprioceptie. De ontdekking van de wil. Willekeurige spieren. Biografische keuzes en beslissingen. Aanpassing en expressie. Nabootsing en imitatie; story of my life. Patronen en gebaren. Taal en beweging. De ontdekking van onze bestemming. Synchroniciteit en serendipiteit. Tussen de wil en het lot. Onverwachte handreikingen. Het recht van de sterkste in de strijd van het bestaan. Nieuwe betekenissen. Vastlopers en loslopers. De plicht tot aanpassing. Nieuwe bewegingen. Het efficiënte leven. De verborgen kunstenaar. Het Heilige Grote leven. Virtuele vrijheid; gaming en playing.

We zijn hoe dan ook en bewust of onbewust onderhevig aan ritmen, maat, regelmaat en grote en kleinere bewegingen. Dit zintuig vertelt me of en in hoeverre ik meebeweeg met de natuurlijke orde der dingen, de patronen en ritmes, groei en metamorfoses. Net zoals de Levenszin het organische leven waarneemt. (...)

 

 

Onze bewegingen die we maken, al onze gebaren, de kleine subtiele, dagelijkse en de grote bewegingen in ons leven, vormen samen die ene beweging; die handtekening die we onze ‘biografie’ noemen en die wij alleen kunnen ‘zetten’. Dat is de bedoeling van nabootsing; de weg te vinden naar Meesterschap; de individuele vrijheid van expressie.(...)

 

 

Vaak zonder het te beseffen herhalen we, vaak onwillekeurig, in ons latere volwassen leven de patronen, de gebaren, de gewoontes, de routines en wat allemaal ‘normaal’ was in onze jeugd.(...)

 

Onze vrijheid, onze bewegingsvrijheid, vinden we iedere keer wanneer we vergissingen maken, of wanneer we creativiteit nodig hebben of alternatieve wegen vinden en flexibiliteit, grenzen verschuiven, rekbaar zijn en beweeglijkheid  laten zien. Dat is onze leefwereld en hoe meer we die overlaten aan een efficiënte systeemwereld, des te meer die vrijheid wordt ingekapseld of helemaal niet meer nodig is omdat die efficiënt functioneert.(...)

 

Uit: 12 Zintuigen - 13 Deugden.

Schoonschrijven is de verbinding tussen onze bewegingen en onze taal. Het stuurt onze bewegingen, zo leren we vrijheid in gebondenheid en leren we onze eigen schrijfstijl ontwikkelen, en daarmee onze eigen levensstijl.

bottom of page