top of page

Levenszin.

Hoofdstuk 2; Levenszin. Empathie.

Zintuig voor empathie. Het lichaam als waarnemingsorgaan. Een lichaam hebben en een lichaam zijn. Rouw, medegevoel, inlevingsvermogen. Perfectie, homeostase, gelijkmoedigheid. Faalangst. Proportionaliteit; de menselijke maat. Triggers en emoties. De lichamelijke integriteit; onderbuikgevoel. Energetisch waarnemen. Herstelprocessen. Verdoving van de levenszin. Verslaving. Liegen als ontkenning van het lichaam; de Ware Naaktheid. Geroepen voelen tot het leven…en de dood. Lichamelijk en geestelijke conceptie. LHBTI. Perversiteiten van de levenszin; verwennerij en racisme. De meteorologische mens; bioritmen en algoritmen. Virtuele onkwetsbaarheid. Ecologische zintuig. De prothese van de levenszin.

The Lord of the Ring. De vernietiging van de ring.

De levenszin aan het werk. Ondanks alles blijft Sam tot het einde toe trouw aan zijn vriend Frodo. Het is niet zomaar dat Sam misschien wel de meest empathische en medelevende figuur in dit verhaal is; hij is van oorsprong tuinman en staat dicht bij de natuur en daar dankt hij zijn lichamelijk ontwikkelde empathie aan, het gevoel voor het leven zelf. Frodo is uitgeput. Zonder Sam zou hij het uiteindelijk niet hebben gered. Hier gaat alles over uitputting, kracht, moed, doorzettingsvermogen, integriteit, empathie, leven en dood. Het domein van de levenszin.

Het besef van leven ontwaakt als een besef van mededogen, van onze menselijkheid, en van ons vermogen om ons in te leven in de pijn of het verdriet van een ander. Dit hebben we te danken aan onze eigen ervaring van pijn en ongemak en de momenten waarop we daarvoor troost, zorg en genezing hebben ontvangen.

Wanneer we echter ons lichaam negeren in contact met een ander, verhinderen we dat het de waarheid spreekt. We ontzeggen haar integriteit, we leggen haar het zwijgen op, en proberen te blijven geloven in onze eigen opgelegde leugen.

 

Het herstel van het leven is misschien nog belangrijker dan het leven zelf.

 

Afbeelding1.jpg

De levenszin is het zintuig voor proporties en verhoudingen welke we zowel in onszelf als in de wereld om ons heen waarnemen. De menselijke maat.

Die integriteit van mijn lichaam werkt twee kanten op. Van buiten naar binnen als het gaat om haar onaantastbaarheid: zonder mijn toestemming mag niets of niemand mijn lichaam binnenkomen en de integriteit ervan aantasten. Maar ook van binnen naar buiten. Mijn lichaam heeft ook integriteit wanneer het tot mij spreekt. Ze spreekt de waarheid als ze me vertelt hoe ik ben.

 

 

De hoeveelheid seks, informatie, geweld, contacten en uitwisselingen via het internet zouden wij in het fysieke bestaan nooit kunnen verdragen! In het echte leven zouden we dan de geur van de dood moeten verdragen, de bloedspatten op ons lichaam moeten voelen, de paniek, het zweet van angst en woede moeten ruiken, de pijn van onze wonden moeten voelen, intimiteit moeten bedrijven, een ander opzettelijk pijn moeten doen, de waanzin moeten ervaren en het intense verdriet moeten ondergaan. Onze zin voor het leven wordt langzaam afgestompt door dit surrogaat van lijden dat ons af en toe kan doen denken dat we erbij betrokken zijn, maar waarmee we onszelf bedriegen.

 

 

 

Uit: 12 Zintuigen - 13 Deugden. 

Dryope – moeno wakamatsu – make me a thing that neither lives or dies…

Het lichaam als deel van de organische, natuurlijke wereld. Beheersing, controle, pijn, kracht, schoonheid.

bottom of page